Принтиране

Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт

Автор: Ивайло Кондарев,
1. Корекции при грешно данъчно третиране на доставка