Принтиране

Корекции на ползван данъчен кредит при бракуване на активи

Автор: Ганета Минкова,
Върховният административен съд (ВАС) е отправил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), във връзка със спор за корекции на ползван данъчен кредит.