Принтиране

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година

Автор: Мина Янкова,
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., са направени промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с които се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18.02.2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги.