- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какво предвиждат промените в ЗДДС, засягащи фискалните устройства и СУПТО

С промените в чл. 118 ЗДДС вече е дадена възможност за избор на задължените лица при работата на обектите да използват или да не използват Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).