Принтиране

Какво предвиждат промените в ЗДДС, които влизат в сила през декември 2020 г. и от 1 януари 2021 г.

Автор: Ивайло Кондарев,
В бр. 104 на „Държавен вестник“ от 08.12.2020 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). С него са направени редица промени в ЗДДС, които влизат в сила не (преобладаващо) от началото на 2021 г., а на цели пет различни дати. Мнозинството от направените изменения и допълнения […]