Принтиране

Какво предвиждат промените в Закона за ДДС, обнародвани на 31.12.2021 г. и в сила от 01.01.2022 г.

Автор: Ивайло Кондарев,
Знае се, че след 01.07.2020 г. в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), бяха въведени допълнителни групи стоки и услуги, за които се прилага намалена ставка на данъка от 9 на сто.