Принтиране

Какво предвижда указанието на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто ДДС конкретно за доставките на книги

Автор: Ивайло Кондарев,
В края на юни 2020 г. от приходната ни администрация излязоха с указание за това как следва да се прилагат новите текстове в чл. 66, ал. 2, т. 2-5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно облагането със занижената ставка от 9 на сто, предвидена за някои стоки и услуги. Явно обаче това указание не е успяло да отговори на немалко въпроси, свързани с прилагането на новите разпоредби, особено що се отнася до доставките на книги - т. 2 от чл. 66, ал. 2.