Принтиране

Какво предвижда становището на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто ДДС за доставките на вестници и списания

Автор: Ивайло Кондарев,
Целта на настоящото изложение е да се представи Становище на НАП с изх. № 20-00-57 от 03.04.2023 г. относно приложение на намалената ставка на ДДС от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения - вестници и списания, съгласно разпоредбата на чл. 66а, т. 2 ЗДДС, в сила от 01.01.2023 г.