Принтиране

Как следва да се прилагат новите текстове на чл. 66, ал. 2, т. 2-5 ЗДДС, според указанието на НАП относно занижената ставка от 9 на сто на данъка

Автор: Ивайло Кондарев,
На всички вече е известен фактът, че от 01.07.2020 г. в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) бяха въведени нови групи стоки и услуги, за които се прилага намалена ставка на данъка от 9 на сто.