- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Доставки на стоки, улеснявани чрез електронен интерфейс

Голяма част от дистанционните продажби на стоки, които се доставят както от една държава членка до друга, така и от трети територии или трети държави до Общността, се улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства.