Принтиране

Доставки на стоки, улеснявани чрез електронен интерфейс

Автор: Ивайло Кондарев,
Голяма част от дистанционните продажби на стоки, които се доставят както от една държава членка до друга, така и от трети територии или трети държави до Общността, се улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства.