Принтиране

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки – Въпроси и отговори 5/2022

Автор: Мина Янкова,
Българско дружество извършва вътреобщностна доставка на стока за дружество, установено в Румъния.