Принтиране

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки – Въпроси и отговори 4/2022

Автор: Мина Янкова,
Дружество има сключен договор за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ и двуетажна сграда. По сделката са издадени две фактури. С решение на съда договорът е обявен за нищожен. Какви документи трябва да се издадат?