Принтиране

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки – Въпроси и отговори 3/2022

Автор: Мина Янкова,
Дружество, установено в Гърция, има място на стопанска дейност в България и е регистрирано по ЗДДС.