Принтиране

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки – Въпроси и отговори 2/2022

Автор: Мина Янкова,
Българско дружество е подизпълнител на друга българска фирма по договор за изграждане на мост в Кения. За доставката погрешно е издадена фактура с начислен данък.