Принтиране

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки – Въпроси и отговори 1/2022

Автор: Мина Янкова,
Какъв е редът за корекции на грешно издадени фактури и протоколи?