Принтиране

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Възникване на изискуемост на данък за суми, получени като задатък по облагаема сделка

Автор: Мина Янкова,
ВЪПРОС: Дружество е сключило договори за продажба на имущество с потенциални купувачи.