Принтиране

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Възникване на изискуемост на данък за подобрение или ремонт на нает недвижим имот

Автор: Мина Янкова,
Безвъзмездно извършване на услугата за подобрение на нает недвижим имот