Принтиране

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Особености при определяне на данъчното събитие при доставки на стоки с монтаж

Автор: Мина Янкова,
ВЪПРОС: Дружество е сключило договор за внедряване на система за видеонаблюдение, включително проектиране, доставка, внедряване, изграждане и авторски надзор.