Принтиране

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Определяне на данъчното събитие при доставки с непрекъснато изпълнение

Автор: Мина Янкова,
ВЪПРОС: Дружество закупува електрическа енергия от независими производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, които са присъединени към електроразпределителната мрежа.