Принтиране

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Определяне на данъчното събитие при доставка с периодично изпълнение

Автор: Мина Янкова
ВЪПРОС: Дружество осъществява ритмични месечни доставки на природен газ на друго дружество, съгласно клаузи на сключен договор.