Принтиране

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице

Автор: НАП,
Според изложеното в запитването, „В“ ЕООД е с основна дейност покупка на стоки с цел продажба - онлайн, както и чрез търговски обект - магазин.