Принтиране

Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания, с оглед на промените в ЗДДС, в сила от 2021 г.

Автор: НАП,
Според изложеното в запитването, дейността на „А“ ЕООД е свързана с изработката на 3D модели, изображения и видеа (с компютърен софтуер). Вече готовите графични материали, под формата на файлове, се изпращат на клиент „В“ GB - компания, базирана в Обединеното кралство Великобритания.