Принтиране

Актуални промени в ЗДДС, направени със Закона за държавния бюджет за 2023 година

Автор: Ивайло Кондарев
В бр. 66 на „Държавен вестник“ от 01.08.2023 г. е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ за 2023 г.).