Принтиране

Тълкувателно решение № 5 от 29.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 7/2019 г. относно обхвата на отговорността по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК на третото задължено лице

Автор: ВАС,
Чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК