- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Разсрочване и отсрочване на публични задължения

В ситуацията на тежка икономическа обстановка и продължаваща пандемия, особена актуалност добива темата за разсрочване или отсрочване на задълженията, дължими към фиска.