Принтиране

Разсрочване и отсрочване на публични задължения

Автор: Ганета Минкова,
В ситуацията на тежка икономическа обстановка и продължаваща пандемия, особена актуалност добива темата за разсрочване или отсрочване на задълженията, дължими към фиска.