Принтиране

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Автор: Ганета Минкова,
В отношенията си с приходната администрация гражданите и предприятията предоставят различна информация, която е свързана основно с тяхното имуществено състояние.