Принтиране

Правна уредба в ДОПК, с която се въвеждат изискванията на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

Автор: Ганета Минкова,
В последните две десетилетия се наблюдават редица нови процеси в световен мащаб, които са свързани с увеличаване на населението1, увеличаване на неговата икономическа активност, използване на съвременни средства за комуникация, които правят възможна електронната търговия и електронното банкиране.