Принтиране

Парични наказания и гражданскоправни санкции по Закона за административните нарушения и наказания

Автор: Ганета Минкова,
Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е приет в края на 1969 г. и оттогава е претърпял многобройни изменения и допълнения.