Принтиране

Новите правила в административнонаказателното производство, в сила от 23.12.2021 г.

Автор: НАП,
Промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), в сила от 23.12.2021 г.