Принтиране

Коментар на последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Автор: Биляна Гецова,
През изминалата 2022 г. бяха приети и влязоха в сила четири на брой изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които бяха обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 25 от 29.03.2022 г., бр. 56 от 19.07.2022 г., бр. 100 от 16.12.2022 г. и бр. 102 от 23.12.2022 г.