Принтиране

Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

Автор: Ганета Минкова,
С глава петнадесет „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) бяха създадени правила за извършване на специален вид контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.