Принтиране

Данъчна и осигурителна информация

Автор: Ганета Минкова,
Темата за информацията за лицата, която се предоставя на различни органи или предприятия, е особено чувствителна след приемането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на личните данни и относно свободното движение на такива данни, известен като GDPR.