Принтиране

Съдържание – СПИСАНИЕ „Труд и право“, 2020 г., кн. 04/05

Автор:

Рубрика: Трудови отношения

Ред и условия за изплащане на компенсации на работодателите, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (схемата 60/40 за периода на извънредното положение)
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Трудови правоотношения по време на извънредно положение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Цветанова
стр. 16

Практически проблеми, свързани с отговорността на работодателя за вреди от трудова злополука
авторски материал

Автор / източник: Доц. д-р Андрей Александров
стр. 23

Правото на ползване на неплатен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Д-р Тодор Капитанов
стр. 35

МТСП отговаря
Въпроси и отговори, свързани с работата в условията на извънредно положение
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 37

Рубрика: Служебни правоотношения

Работа от разстояние за държавните служители в условията на извънредно положение
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 46

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 51

ИА „ГИТ“ информира
Инспекцията по труда ще следи за оказан натиск или за фалшифициране на подписи на работници и служители по време на извънредното положение
административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 59


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

На вниманието на работодателите
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение
авторски материал
Автор / източник: Д-р Елка Димитрова
стр. 61

Агенцията по заетостта информира
Отпада срокът 21 април за подаване на заявления по схемата 60/40
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 67

Рубрика: Социално осигуряване

Актуални промени в осигурителното законодателство, във връзка с извънредното положение
авторски материал

Автор / източник: Красимира Атанасова
стр. 68

Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 77

Социална фактология
стр. 87

„Важно е да знаете“
стр. 90

16 причини да се чувствате по-добре, отколкото мислите
стр. 91


ПРИЛОЖЕНИЕ

Промените в Кодекса на труда при извънредното положение в страната
авторски материал
Автор / източник: проф. д.ю.н. Васил Мръчков