Електронно списание

„Собственост и право”

се получава и ползва от хиляди практикуващи юристи: съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти; от специалисти по устройство на територията и строителството; от експерти по интелектуална собственост; от специалисти в областни и общински администрации”.

Списанието Ви предлага:
– статии, коментари и анализи от водещи специалисти;
– информация за промените в законодателството;
– подбрани съдебни решения на Конституционния съд, Върховен касационен съд и Върховен административен съд;
– административна практика на специализирани държавни органи;
– професионални решения на конкретни правни казуси.

Списание „Собственост и право” е утвърден издателски продукт с аналитично и приложно правно знание.

 

p-276-niwat0632-jj

Акцент на броя

Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Държавна и общинска собственост. Концесии

Съсобственост, делба

Устройство на територията и строителството

Земеделски земи

Наследяване. Семейни имущестени отношения

Митници

Нотариални действия. Вписвания

Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Индустриална собственост

Граждански процес

Кадастър и имотен регистър

Важно за Вас

По пътеките на мъдростта

error: Не е позволено копирането