Електронно списание

„Счетоводство, данъци и право”

е предпочитаното издание за хиляди счетоводители и финансисти, данъчни експерти, юристи, мениджъри и предприемачи.

Списанието поддържа и развива Вашия професионализъм:
– информира, коментира и разяснява промените в законодателството;
– предлага Ви анализи, препоръки и решения по прилагането на МСС и НСФОМСП;
– „улавя” за Вас спецификата в счетоводното отчитане на различните видове предприятия;
– предлага Ви отговори на конкретни въпроси по съдържанието и прилагането на всеки от данъчните закони;
– информира Ви за писмата и указанията на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници” и други специализирани държавни органи;
– запознава Ви с професионалните становища и мнения на водещите специалисти;
– предоставя Ви богата фактологическа и експертна информация, необходима за професионалното Ви ежедневие.

k-194-chim-70661

Акцент на броя

Счетоводство и одит

Корпоративно подоходно облагане

Данъци върху доходите на физическите лица

Данък върху добавената стойност

Местни данъци и такси

Данъчно-осигурителен процес

Митници

Застраховане

Финансово управление и контрол

Защита на личните данни при извънредно положение

Делова информация

Информационен преглед

По пътеките на мъдростта

error: Не е позволено копирането