Въвеждане на по-добри условия за изпълнение на болнични и извънболнични дейности за пациентите с необходимост от болнично лечение през 2020 г.

Автор: Багряна Маркова, Страшимир Генев,

След подписване на Националния рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2020-2022 г.*1 и анализиране на някои възможности за подобряване на медицинското обслужване, бяха взети съвместни решения между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС), в посока на оптимизиране на качеството, подобряване на достъпа и осигуряване на равнопоставеност за населението в страната и определени негови групи.