Заплащане на извънредния труд

Автор: Мариана Василева,

Извънредният труд представлява работа, която се извършва в повече или над установеното по трудовото правоотношение редовно работно време.