Работа от разстояние от чужбина

Автор: Андрей Александров

ВЪПРОС: Служител, назначен на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ, занапред ще живее в Германия.