Минимална работна заплата за страната

Автор: Труд и право

  В сила от Размер (в лева) Правно основание 01.02.2000 г. 75,00 ПМС № 12 от 14.02.2000 г. (ДВ, бр. 15 от 2000 г.) 01.10.2000 г. 79,00 ПМС № 213 от 09.10.2000 г. (ДВ, бр. 85 от 2000 г.) 01.04.2001 г. 85,00 ПМС № 64 от 16.03.2001 г. (ДВ, бр. 28 от 2001 г.) 01.10.2001 г. 100,00 ПМС № 209 от 21.09.2001 г. (ДВ, бр. 82 от 2001 г.) 01.01.2003 г. 110,00 ПМС № 1 от 03.01.2003 г. […]