Бърнаут – синдром на професионалното прегаряне

Автор: Томчо Томов,

Какво е „бърнаут“?