Новите изменения в Закона за обществените поръчки

Автор: Цветелина Василева

С настъпването на новата 2020 г. ни посреща и поредното изменение в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.), което, считано от 1 януари, възложителите и участниците във  възлагането на обществени поръчки са длъжни да съобразят.