Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти

Автор: Иван Николаев

Коментар на практиката на КЗК и на ВАС