Съдържание – СПИСАНИЕ „Труд и право“, 2020 г., кн. 04/05

Автор:

Рубрика: Трудови отношения Ред и условия за изплащане на компенсации на работодателите, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (схемата 60/40 за периода на извънредното положение) авторски материал Автор / източник: Мариана Василева стр. 5 Трудови правоотношения по време на извънредно положение авторски материал Автор / източник: Мариана Цветанова стр. […]