Съдържание – СПИСАНИЕ „Търговско и облигационно право“, 2020 г., кн. 04/05

Автор:

Рубрика: Търговци Решенията на общото събрание на ООД относно отговорността на управителя за вреди, причинени на ООД, в практиката на ВКС авторски материал Автор / източник: Доц. д-р Николай Колев стр. 5 Рубрика: Търговски сделки Действието на ЗМДВИП спрямо забавени плащания по договори за кредит, лизинг и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.) […]