Съдържание – СПИСАНИЕ „Собственост и право“, 2020 г., кн. 04/05

Автор:

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи Вещноправни аспекти на правилата, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение авторски материал Автор / източник: Александър Георгиев стр. 5 Сделки с части от обекти и с несамостоятелни обекти. Преглед на съдебната практика авторски материал Автор / източник: Доц. д-р Бисерка Маринова […]