Съдържание – СПИСАНИЕ „Счетоводство, данъци и право“, 2020 г., кн. 04/05

Автор:

Рубрика: Счетоводство и одит Промени в някои от сроковете, въведени посредством Закона за мерките и действията по време на извънредното положение авторски материал Автор / източник: Христо Досев, д.е.с. стр. 5 Рубрика: Корпоративно подоходно облагане Деклариране и внасяне на авансовите вноски по ЗКПО в условията на извънредно положение административна практика Автор / източник: НАП стр. […]